related
 
related
 
 
related

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

Spółdzielnia Mleczarska „LAZUR” realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” mającą na celu poprawę jakości, wydajności i szybkości konfekcjonowania poprzez zakup nowoczesnych maszyn do krojenia i pakowania sera. Operacja wprowadzi w firmie innowacje w zakresie procesu, produktu oraz technologii.

Efektem operacji ma być poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej oraz utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca w ilości powyżej 50%.