related
 
related
 
 
related

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

 Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych „LAZUR” realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” mającą na celu poprawę  jakości produktów, oszczędność materiałów, energii i robocizny oraz możliwość wzrostu wielkości produkcji poprzez zastosowanie innowacji w procesach solenia i mycia oraz wykorzystanie OZE. Operacja wprowadzi w firmie innowacje w zakresie procesu.

Efektem operacji ma być poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej oraz utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca w ilości powyżej 50%.

Operacja polega na rozbudowie budynku produkcyjnego,  zakupie wyposażenia oraz rozszerzeniu mechanizacji w celu automatyzacji kolejnych etapów procesu produkcyjnego, zakupie systemu magazynowania i dystrybucji środków myjących na produkcji oraz  pompy ciepła.