related
 
related
 
 
related

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

LAZUR Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” mającą na celu poprawę jakości, wydajności i szybkości przygotowania wyrobu do sprzedaży poprzez zakup linii do automatycznego załadunku i pakowania plastrów sera. Operacja wprowadzi w firmie innowacje w zakresie procesu oraz produktu.

Efektem operacji ma być poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej oraz utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca w ilości powyżej 50%.