related
 
related
 
 
related

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

 Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych „LAZUR” realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach

poddziałania PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” mającą na celu

usprawnienie procesów pakowania umytych serów i wyrobów gotowych, poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu wykorzystania OZE.

Efektem operacji ma być poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej oraz utrzymanie

statusu związku grup producentów rolnych

Operacja polega na zakupie maszyn i urządzeń oraz montażu instalacji fotowoltaicznej zwiększającej wykorzystanie OZE w zakładzie.